33 photos

Wolston-shearing2013-1822

Wolston-shearing2013-1822

Wolston-shearing2013-1829

Wolston-shearing2013-1829

Wolston-shearing2013-1829-2

Wolston-shearing2013-1829-2

Wolston-shearing2013-1841

Wolston-shearing2013-1841

Wolston-shearing2013-1841-2

Wolston-shearing2013-1841-2

Wolston-shearing2013-1850

Wolston-shearing2013-1850

Wolston-shearing2013-1850-2

Wolston-shearing2013-1850-2

Wolston-shearing2013-1855

Wolston-shearing2013-1855

Wolston-shearing2013-1859

Wolston-shearing2013-1859

Wolston-shearing2013-1874

Wolston-shearing2013-1874

Wolston-shearing2013-1919

Wolston-shearing2013-1919

Wolston-shearing2013-1925

Wolston-shearing2013-1925

Wolston-shearing2013-1963

Wolston-shearing2013-1963

Wolston-shearing2013-1963-2

Wolston-shearing2013-1963-2

Wolston-shearing2013-1965

Wolston-shearing2013-1965

Wolston-shearing2013-1965-2

Wolston-shearing2013-1965-2

Wolston-shearing2013-1971

Wolston-shearing2013-1971

Wolston-shearing2013-1973

Wolston-shearing2013-1973

Wolston-shearing2013-1976

Wolston-shearing2013-1976

Wolston-shearing2013-1976-2

Wolston-shearing2013-1976-2